ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (16 ก.ย.) ว่า เวลาประมาณ 20.25 น. ที่โรงแรม เจดับบิวมาริออท กรุงเทพฯ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา นางอุไรวรรณ เทียนทอง แกนนำพรรคประชาราชและนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนการเสนอให้นายสมชายเป็นนายกฯ

ทั้งนี้ การแถลงข่าวเริ่มต้นโดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า พรรคพลังประชาชนขอแจ้งว่า พรรคพลังประชาชนมีมติจะเสนอชื่อนายสมชายเป็นนายกฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแก่หัวหน้าพรรคและผู้บริหารของพรรคทั้ง 5 พรรค ซึ่งทุกท่านได้เห็นชอบและพร้อมจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

ต่อมานายสมชาย กล่าวว่า ทั้ง 6 พรรคนี้ เคยร่วมรัฐบาลกันมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยเป็นการดำเนินการโดยราบรื่นและประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นโดยที่อดีตนายกฯ นายสมัคร สุนทรเวช ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและคณะรัฐบาลต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรักษาการ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่พรรคพลังประชาชนได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงจำนวนมากที่สุด และได้รับเกียรติจากทั้ง 5 พรรคในการให้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกฯ และตนก็ต้องขอขอบคุณที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชาชนได้เห็นชอบที่จะให้ตนได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าไปขอความเห็นชอบจาก ส.ส. ในสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.) และต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคและ ส.ส. ทุกพรรคทั้ง 5 พรรคที่ได้ยืนยันจะให้การสนับสนุน

รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวต่อว่า ตน นพ.สุรพงษ์และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนพรรคพลังประชาชนในการขอเรียนเชิญทั้ง 5 พรรคเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติมา และขณะนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากทั้ง 5 พรรคด้วยดีในการยืนยันร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไป ซึ่งหวังว่า การดำเนินการต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ คงจะประสบความสำเร็จด้วยดีและคิดว่า การดำเนินการต่อไปนี้ อะไรที่ขาดตกบกพร่องในรัฐบาลชุดก่อน ที่เป็นพรรคการเมืองเดียวกันนี้ คงจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ดำเนินการมาโดยจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ระเบียบราชการต่างๆ ก็คงจะได้รับการปรับปรุง

นายสมชาย กล่าวต่อว่า โชคดีที่พรรคการเมืองทั้ง 5 พรรคที่มาร่วมกับพรรคพลังประชาชนนั้น ล้วนแต่มีหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคที่มีอาวุโสทางการเมือง และมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงทั้งสิ้น  จึงมั่นใจว่า จากการที่มีบุคลากรทรงคุณค่าเช่นนี้ คงจะได้ช่วยกันดูแลและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในการที่จะดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินในเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการจะดำเนินการอย่างไรเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองและประชาชน ไม่ใช่เป้าหมายที่ผู้ใดจะเป็นรัฐมนตรี หรือ ดำรงตำแหน่งใดๆ

รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวอีกว่า คิดว่า ในวันนี้ คงเป็นที่ยืนยันแน่นอนว่า 6 พรรคจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะเป็นนายกฯ ในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้น ก็คงดำเนินกิจกรรมต่อไป

เมื่อถูกถามว่า ถ้าเป็นรัฐบาลขึ้นมาจะมีนโยบายอย่างไรในการนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย และคิดว่า กล้าหาญพอจะยกเลิกหนังสือเดินทางทางการทูต (พาสปอร์ต) แดงของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า เบื้องต้นเรียนว่า ขณะนี้ เป็นรักษาการนายกฯ ก็คิดว่า รัฐบาลไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้ใดผู้หนึ่ง เราจะมีนโยบายร่วมกันในการปกป้องดูแลประชาชน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส่วนบุคคล และมีกระบวนการยุติธรรมดำเนินการอยู่ โดยทุกอย่างเห็นว่า เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของกระบวนการนั้น รัฐบาลเองมีเป้าหมาย คือ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปโดยตามกฎหมาย ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ด้านนายบรรหาร กล่าวถึงคำถาม ณ ขณะนี้ ทั้ง 5 พรรคเห็นชอบที่จะให้นายสมชายเป็นนายกฯ ว่า โดยเฉพาะพรรคชาติไทยมีจุดยืนมา 30 กว่าปีแล้ว ที่หลังการเลือกตั้งถ้าพรรคใดมีเสียงข้างมากก็เปิดโอกาสให้พรรคนั้น จัดตั้งรัฐบาล แต่ถ้าไม่ได้พรรคที่ 2 ก็จัดตั้งรัฐบาลต่อไป โดยเป็นหลักการที่ยึดถือว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550 พรรคพลังประชาชนมีเสียงมากก็ยอมให้จัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคชาติไทยเข้าร่วม แต่คราวนี้  เมื่อนายสมัครต้อนพ้นจากตำแหน่งนายกฯ และพรรคพลังประชาชนมาขอร้องพรรคร่วมรัฐบาลและมีพรรคชาติไทยอยู่ด้วยเราก็ยังยืนยันในจุดยืนเดิม ว่า เมื่อ ส.ส. มากถึงสองร้อยกว่าก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลและเสนอนายกฯ

“ดังนั้น ในวันที่ไปเชิญพรรคชาติไทยที่พรรคชาติไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ก็บอกไปว่า ขอฝากทางพรรคพลังประชาชนเอาไว้ว่า จะเลือกสรรหานายกฯ ใหม่ ซึ่งในพรรคเองก็มีบุคลากรหลายคนหลายท่านขอให้พยายามดูคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปในอนาคตต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนโดย มีอัธยาศัยดีเข้ากับทุกฝ่าย แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์คนในชาติ เพราะในขณะนี้ สังคมบางส่วนมีความแตกแยก มีความเห็นไปคนละทิศคนละทางด้วยกัน แต่ถ้าได้ผู้นำอย่างที่ว่าไว้ก็จะเกิดผลดีต่อส่วนรวม เกิดผลดีต่อประเทศชาติ อันนี้ เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ จะไม่ก้าวก่าย” หัวหน้าพรรคชาติไทย กล่าว และว่า บังเอิญวันนี้ พรรคพลังประชาชนมาบอกว่า พรรคพลังประชาชนมีมติแล้วที่จะเสนอชื่อนายสมชายพรรคชาติไทยก็ไม่ขัดข้องในตัวนายสมชาย

 ขอขอบคุณ http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=104405

โดยนาย ณัฐพงศ์ ชูมี ID 5131601063 Sec-1

Comment

Comment:

Tweet

ดีแล้วคับ เราจะได้มีผู้นำในการพัฒนาประเทศต่อไป

#1 By sevenstars61 on 2008-09-17 13:35