เมื่อวานนี้ (24 กันยายน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังเตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ วันนี้ (25 กันยายน) เวลา 17.00 น. ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

          1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม 

          2. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ 

          3. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯเป็นรองนายกรัฐมนตรี 

          4. นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

          5. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รักษาการ รมว.สาธารณสุข เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

          6. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

          7. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

          8. นายสุพล ฟองงาม เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

          9. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.คลัง 

          10. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็น รมช.คลัง 

          11. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็น รมช.คลัง 

          12. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 

          13. นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

          14. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

          15. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

          16. นายธีระชัย แสนแก้ว เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

          17. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมว.คมนาคม 

          18. นายโสภณ ซารัมย์ เป็น รมช.คมนาคม 

          19. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมช.คมนาคม 

          20. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          21. นายมั่น พัธโนทัย เป็น รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

          22. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น รมว.พลังงาน 

          23. นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็น รมว.พาณิชย์ 

          24. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็น รมช.พาณิชย์ 

          25. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็น รมช.พาณิชย์ 

          26. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รมว.มหาดไทย 

          27. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็น รมช. มหาดไทย 

          28. นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็น รมช.มหาดไทย

          29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็น รมว.ยุติธรรม 

          30. นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็น รมว. แรงงาน 

          31. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.วัฒนธรรม 

          32. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 

          33. นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็น รมว.ศึกษาธิการ 

          34. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็น รมว.สาธารณสุข 

          35. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็น รมช.สาธารณสุข 

          36. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น รมว.อุตสาหกรรม

 
         สำหรับคณะรัฐมนตรี "สมชาย1" เมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก็จะเป็นคณะที่ 58 ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีมาแล้วหลายคณะ วันนี้จึงขอนำรายละเอียดคณะรัฐมนตรีจากอดีต - ปัจจุบันมารายงานให้ทราบกัน ดังต่อไปนี้ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำวันพุธ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551

 

โดย นางสาว วารุณี  เขียวทอง ID. 5031205228 Tourism

edit @ 25 Sep 2008 23:51:08 by sevenstars61

edit @ 25 Sep 2008 23:52:36 by sevenstars61

Comment

Comment:

Tweet

ตกลงเป็นบล๊อกรวมข่าวใช่มั้ยเนี้ย

#1 By Deear Gaeseng on 2009-01-23 07:41